EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies.

Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht. Met als resultaat dat EMDR volledig wordt geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. PTSS. Naar de precieze werking van EMDR wordt nog veel onderzoek gedaan. Eén van de verklaringen is dat de emoties van een nare gebeurtenis door het brein onder andere in het werkgeheugen (prefrontale cortex) wordt vastgehouden. Met een speciale techniek kunnen deze emoties worden vrijgemaakt. In relatief korte behandeltijd kunnen de nare disfunctionele reacties na EMDR behandeling sterk verminderen en zelfs verdwijnen.

Ik combineer EMDR vaak met neurofeedbacksessies. Het is mijn ervaring dat de stress en de emoties rondom de nare gebeurtenissen hierdoor beter hanteerbaar en makkelijker verwerkt kunnen worden.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Klik heir

 0624542269          info@heelkracht.nl